© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

मनात नाही प्रेम...Love Shayari in Marathi Language


Premavar Marathi Shayari


Premavar Marathi Shayari 1


anganat nahi ker tar zadtes 
kashala, manat nahi prem
tar pahtes kashala...


Premavar Marathi Shayari 2


khup tras hoto javalche,
dur hotana.. 
mhanunch man ghabart aata kunalahi, 
javal kartana...

 

AddThis