© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

Marathi Kavita on Friendship | Maitri | Dosti for Facebook


Matri.. Marathi Kavita


एखाद़याशी सहजचं हसता हसता, 
रुसता आल पाहीजे...
त्याच्या डोळ्यातल पाणी अलगद,
पुसताही आल पाहीजे...
मान अपमान मैत्रीत असं काहीच नसतय ...
आपल्याला तर फक्त त्याच्या ह्रदयात,

राहता आल पाहिजेल ..!

Marathi Kavita on Friendship 1


आयुष्यात बरीच माणसे भेटतील 
आणि दूरवतील देखील, 
नाती जुळतात 
आणि तुटतात देखील,
शब्द देतात 
आणि विसरतात देखील,
पण, 
निखळ मैत्री आजन्म टिकून राहते,
तुजया माज़या मैत्री सारखी ...


 

AddThis