© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

Poem of Love in Marathi तुला पाहिलं की अस काय होवून जात


Marathi Love Poemtula pahile ki
asa kay hovun jat,
maz man mala
kas visrun jat...
tuzya dolyat pahun 
bhan harvun jat,
tula ghevun man
nabhat udun jat...
tuzya kesat harpun
man guntun jat,
tya reshim jalyat
man gumfun jat...
tuzya god hasnyan
man fasun jat,
galavarchya khalivar
man khilun jat...
tula pahil ki
man ved hot,
kalat nahi kas
manat prem umlun
jat...!!
 

AddThis