© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

Marathi Quotes on Life in Marathi लाइफ मराठी कोट्स


Quotes on Life in Marathi


 समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे 
अधिक भयानक असतात 
म्हणुन मनातल्या गोष्टी 
जवळच्या व्यक्तींना नक्की सांगा 
कारण त्याने मन हलके तर होईलच 
आणि लढण्याची ताकद पण येईल...!

Marathi Quotes on Life1

Marathi Quotes on Life2

Marathi Quotes on Life3

मी दुनियेबरोबर "लढु" शकतो 
पण "आपल्या माणसांबरोबर" नाही, 
कारण "आपल्या माणसांबरोबर" 
मला "जिकांयचे" नाही तर जगायचे आहे... !! 

Marathi Quotes on Life5

Marathi Quotes on Life6

Marathi Quotes on Life7

"जीवनातिल कडवे सत्य" 
अनाथ आश्रमात मूले असतात, "गरीबांचे"... 
आणि... 
वृद्धाश्रमात म्हातारे असतात " "श्रीमंतांचे"....!!!

Marathi Quotes on Life8

Marathi Quotes on Life9

हरवलेल्या वस्तूही सापडू शकतात. 
पण, एकच गोष्ट अशी आहे की जी एकदा हातातून निसटली की, 
कोणत्याही उपायानं पुन्हा मिळू शकत नाही.. 
आणि ती असते.. "आपलं आयुष्य".. 
म्हणूनच.. ....मनसोक्त जगा !!! 

+++

जन्म दुसऱ्याने दिला.
नाव दुसऱ्याने दिले.
शिक्षण दुसऱ्या कडून घेतले.
लग्न दुसऱ्याने जुळवले.
कामावर दुसऱ्याने लावले.
शेवटी स्मशनातही दुसरेच नेणार ... 
तरीही माणूस इतका घमंड का करतो?

 

AddThis