© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

Kavita in Marathi Tula Pahatana आयुष्य सरावेसे वाटते !


Tula Pahatana Keleli Kavita


Tula Pahatana Keleli Kavita


tula pahtana
pahatach rahavas vatat...
tuzya dolyat
samavun ghyavavase vatate...
kharach..
kiti sundar kalpana
aste na premachi...
jyachyavar aapan prem karto
tyachyasathich...
jagavese vatate..
aani tyachyach...
aayush saravese vatate...

 

AddThis