© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

Man Marathi Kavita वेड्या मनाची वेडी कविता ..काही रहावतच नाही


Vedya Manachi.. Marathi Kavita


Vedi Marathi Kavita


vedya manala mazya,
tuzyashivay aata kahi
sutach nahi..
tu, tu an fakt tuch,
tuzyashivay dusar kahi 
disatach nahi..
abol hi prit mazi,
tula ka kadhich kalat nahi..
an ved he man maz,
tula pahilyashivay kahi,
rahavatch nahi..
tula pahilyashivay kahi,
rahavatch nahi..!!

 

AddThis