© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

म्यासेज आलय रे! Regularly used Marathi SMS in Marathi


Famous SMS in Marathi


ये कुत्र्या फोन कर की

 सिगरेट घेऊन ये न रे, प्लीज 

 आईटमबरोबर आहे रे ...

 जरा ब्यलन्स टाकतो का ?

 भावा, कुठल्या तरी मुलीचा नंबर दे की रे 

Famous SMS in Marathi 1

 कुठ मेलायस रे...हलो ....

 दोन चार सेंटी मेसेज पाठव ना रे, तुझी वहिनी जरा नाराज हाय 

 ये सोन्या, फोन नको ना रे करू? मोबाईल आईकडे आहे.

 बाटल्या हायत काय रे...हम्म ..?

दिवाळी मराठी समस 

AddThis