© 2013 by ghathimarathi. All rights reserved. Powered by Blogger.

Good Morning Whatsapp msg in Marathi

Good Morning Whatsapp Status, Wishes, Greetings, Quotes & SMS in Marathi


"मातीने" एकी केली तर विट बनते.., 
"विटेनी" एकी केली तर भिंत बनते.., 
आणि जर एकी "भिंतीनी" केली तर "घर" बनते. 
या निर्जीव वस्तु जर एक होऊ शकतात, 
आपण तर माणसं आहोत...नाही का...
"विचार" असे मांडा की , 
तुमच्या विचारांवर कुणीतरी "विचार" केलाच पाहिजे. 

#Good Morning

सुख ही एक मानसिक सवय आहे, 
ती लावून घेणं आपल्याच हातात आहे. 
तुम्ही स्वतःला जितकं सुखी समजाल, 
तितकंच सुखी तुम्ही रहाल. 
तुमच्या सुखी रहाण्यावर 
केवळ तुमचाच अधिकार असतो. 
इतर लोकं तुम्हाला दुःख देऊच शकत नाहीत 
ही गोष्ट एकदा लक्षात आली 
की जगणं फार सोपं होऊन जाईल... 
|| शुभ सकाळ || 

#Good Morning

लोक जेंव्हा तुमच्या विरोधात बोलतील, 
आवाज वाढवतील तेंव्हा, घाबरू नका. 
फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 
प्रत्येक खेळात प्रेक्षक आवाज करतात, खेळाडू नाही .. 
खेळाडूला फक्त जिंकायचे असते.. 
शुभ सकाळ 

#Good Morning


good morning whatsapp msg in marathi


झाडू जो पर्यंत एकञ बांधलेला असतो 
तो पर्यंत तो " कचरा " साफ करतो 
पण तोच झाडू जेव्हा विखुरला जातो 
तेव्हा तो स्वतः"कचरा" होवून जातो. 
त्यामुळे एकत्र रहा... 
सु प्रभात

#Good Morning

पहिला नमस्कार 
परमात्म्याला ज्याने ही सृष्टी बनविली
दुसरा नमस्कार 
आई वडिलांना ज्यांनी जन्म दिला
तिसरा नमस्कार 
गुरुवर्यांना ज्यांनी विद्या दिली
चौथा नमस्कार 
आपणासर्वांना ज्यांच्यामुळे ह्या जगण्याला अर्थ मिळाला.
शुभ सकाळ
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा
आपला दिवस आनंदात व उत्साहात जावो

#Good Morning

समाधान म्हणजे एक प्रकारचे वैभव असुन 
ते अंतःकरणाची संपत्ती आहे. 
ज्याला ही संपत्ती सापडते तो खरा सुखी होतो.. 
दुस-याचं हिसकावून खाणा-याचं पोट 
कधी भरत नाही 
आणि वाटून खाणारा कधी 
उपाशी मरत नाही.

#Good Morning

नशिबाने दिलेल्या पदाचा गैरवापर करू नका..... 
कोणाचा अपमान करू नका 
आणि कोणाला कमीही लेखू नका.....
तुम्ही खूप शक्तिशाली असाल, 
पण वेळ ही तुमच्यापेक्षाही शक्तिशाली आहे..... 
कोणी कितीही महान झाला असेल, 
पण निसर्ग कोणाला कधीच लायकीपेक्षा 
महान बनण्याचा क्षण देत नाही....... 
स्वतःवर कधीही अहंकार करू नकोस...... 
देवाने तुमच्या-माझ्यासारख्या किती जणांना 
मातीतून घडवलं आणि मातीतच घातलं...... 

 

AddThis